Kesan positif serta kebaikan media sosial kepada pelajar dan hubungannya dengan pelajaran

kesan serta kebaikan media sosial kepada pelajar

Terdedah dengan manfaat teknologi baru. Melalui penggunaan laman web sosial, pelajar yang dapat membiasakan diri mereka dengan fungsi baru internet yang dapat memberi banyak manfaat bagi mereka yang ingin mengambil peluang. Kebanyakan pelajar mengadaptasikan media digital ini sebagai tempat untuk mereka berdialog, sebagai sumber utama isu semasa, sokongan serta bantuan … Continue reading